inspiratiedag kinderopvang

Praktijkenmarkt

PACE project: Providing Access to Childcare & Employment – Stad Turnhout

PACE ondersteunt werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk door de toegang tot kinderopvang te vergemakkelijken. PACE is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa en wordt gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Stad Turnhout organiseert reeds 20 jaar kinderopvang, zowel voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, als groepsopvang voor baby’s en peuters (0 tot 3 jaar). Door 4 vormen van kinderopvang (groepsopvang schoolgaande kinderen Gabbers&co, Lokale dienst buurtgerichte opvang Sloebers, Groepsopvang baby ’s en peuters reguliere opvang Slabbers&Co en occasionele kinderopvang het Lindeke) onder te brengen op één locatie zullen er een aantal drempels naar kinderopvang en werk verlaagd worden. Stad Turnhout bouwt een ‘PACE’kamer waar ouders individuele ondersteuning krijgen van een begeleider richting opleiding en (vrijwilligers)werk. De kinderbegeleidsters volgen een opleiding rond diversiteit en ouderbetrokkenheid. De PACE methodiek werkt zeer flexibel en op maat.

Ouderparticipatie – Groepsopvang schoolgaande kinderen: IBO De Boomgaard – Gemeente Hooglede

IBO De Boomgaard ging in 2016 van start met het ‘Ouder van de maand’ project. Iedere maand opnieuw wordt een nieuwe ouder van de maand gekozen. Ouders krijgen de vraag om mee te doen aan het project. Ze krijgen een korte vragenlijst mee die ze samen met het gezin kunnen invullen. Het ingevulde formulier wordt opgehangen in IBO, de resultaten inspireren de werking. Ouders kunnen aangeven dat ze een dagje willen meelopen in de opvang. Dit project geeft ouders meer vertrouwen en versterkt de vertrouwensband tussen ouders en kinderbegeleiders. Ouders die een dagje meelopen in de opvang ervaren over hoeveel vaardigheden een kinderbegeleider moet beschikken en het geeft hen zicht op het werken met kinderen in groepsverband. Ouders brengen meer begrip op als er eens iets niet loopt zoals voorzien. Ze durven gemakkelijker opmerkingen geven en klachten melden waar wij als organisatie mee proberen aan de slag te gaan.

Mobiele flexibele en occasionele Kinderopvang

Hoe flexibel kan je occasionele opvang organiseren? Deze uitdaging kreeg een antwoord met het concept van een pop-up kinderopvang van de Stad Gent. Het kinderdagverblijf op wieltjes combineert de werking van een leefgroep met ultieme mobiliteit én pedagogische kwaliteit. De pop-up maakt deel uit van het Europese project PACE. Het project wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken en wil kinderopvang en het zoeken naar opleiding of tewerkstelling beter op elkaar afstemmen. Het vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa.

Gewoon BUITEN Gewoon – Groepsopvang baby ’s en peuters: Molenwiekje – Stad Aalst

Voor kinderdagverblijf Molenwiekje van Stad Aalst is buitenspelen meer dan alleen een frisse neus halen. Het is zoveel meer! Vrij spelen, op ontdekking gaan, de natuur beleven met alle zintuigen en vooral veel bewegen. De buitenruimte werd onder de loep genomen en grondig aangepakt. De duidelijke pedagogische visie, de sterke betrokkenheid van ouders en kinderbegeleiders en de focus op buitenspel en natuurbeleving maakten van dit project een groot succes.  

De Sprookjesmobiel

De Sprookjesmobiel is een mobiel mini-theater waar verhalen tot leven komen. Het project heeft als doel om bij jonge kinderen van jongs af aan de liefde voor taal en verhaal aan te wakkeren, taal te stimuleren op een ongedwongen, interactieve en innovatieve manier, diversiteit en meertaligheid zichtbaar maken, de nieuwsgierigheid naar andere talen en culturen te prikkelen.

GRAS: GRoen en Avontuurlijk Spelen – Groepsopvang schoolgaande kinderen: ’t Molentje – OCMW Alken

Het OCMW van Alken maakte van de buitenruimte van de buitenschoolse kinderopvang ‘t Molentje een groene, uitdagende avontuurlijke plaats. GRAS (Groen en Avontuurlijk Spelen) brengt beleving, ontdekking, creativiteit en rust samen. Het speelplein werd omgebouwd tot een uitdagende, prikkelende omgeving waar alle kinderen (naar leeftijd, interesses, competenties en talenten) zich goed voelen. De structuur van het speelplein biedt zowel een veilig gevoel, geborgenheid als een verbreding en variatie van het aanbod. Door te werken met het concept van ‘hoeken’ krijgen actieve tot rustige spelvormen, fantasie en emoties een plaats. De kinderen worden uitgedaagd meer te bewegen, meer te variëren in hun spel, ze vervelen zich minder en er is minder storend gedrag.