inspiratiedag kinderopvang

Praktisch

Doelgroep:

Het VVSG-Steunpunt Kinderopvang verwelkomt op de Inspiratiedag Kinderopvang graag iedereen met interesse in de kinderopvang in Vlaanderen: verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, leden managementteam en (beleids-)medewerkers van een lokaal bestuur bezig met kinderopvang, diensthoofden en stafmedewerkers welzijn- en gezinsbeleid, verantwoordelijken Huis van het Kind, directeurs gemeentelijke basisscholen, verantwoordelijken sociale diensten, schepenen en OCMW-voorzitters bevoegd voor kinderopvang, lokale mandatarissen, toeleiders naar kinderopvang, medewerkers van ondersteuningsorganisaties en koepels, studenten geïnteresseerd in kinderopvang en ook kinderbegeleiders.

Deelnameprijs

Leden van het VVSG-steunpunt Kinderopvang betalen 95 euro. Niet leden betalen 145 euro.
In deze prijs zit uiteraard de lunch inbegrepen. Elke deelnemer heeft ook recht op een gratis Cahier Kinderopvang naar keuze.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 22 april 2019 via de website academie.vvsg.be
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 22 april. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

Meer informatie

Deze Inspiratiedag Kinderopvang is een initiatief van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang.
Dit initiatief sluit aan bij de opdrachten van de VVSG in kader van de Pool Gezinsopvang en het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de openbare sector voor de social- /non-profit sectoren (VIA 4) voor de periode 2011 tot 2015 voor de werknemers binnen de openbare sector. Dit akkoord werd afgesloten tussen de werkgeversorganisatie VVSG vzw, de drie representatieve vakorganisaties (ACV-OD, ACOD en VSOA) en de Vlaamse Regering als subsidiërende overheid.

Meer informatie inhoudelijk? hanne.vannuffel@vvsg.be
Meer informatie praktisch? cindy.desutter@vvsg.be
Als bedrijf geïnteresseerd in een stand op de infobeurs? isabelle.detemmerman@vvsg.be

Inspiratiedag Kinderopvang en VIVO-middelen 2019

Als gezins- of groepsopvang van baby’s en peuters heb je ook in 2019 recht op VIVO-middelen. Het gaat over een vrij te besteden budget dat je krijgt als terugbetaling van door jouw organisatie betaalde opleidingen. Ook de deelnameprijs voor de Inspiratiedag Kinderopvang kan je terugbetaald krijgen met de VIVO-middelen.