inspiratiedag kinderopvang

Presentaties

1.1 Aan de slag met vrijwilligers 

1.2 Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren! 

1.3 (een vermoeden van) kindermishandeling, wat nu?!

1.4 Genderbewust aan de slag met kinderen

1.5 Veilige hechting geeft kinderen voorsprong in het leven 

1.6 Zet kinderopvang lokaal op de kaart 

1.7 De lokale besturen aan zet in de opvang van schoolkinderen

1.8 Naar een vitale samenwerking tussen kinderopvang en lokaal bestuur

1.9 Uitbreidingsronde kinderopvang: een zorgvuldig lokaal advies

1.10 Positief Leiderschap

1.11 Kindvolgsysteem ‘In de Kijker’: wanneer kijken meer wordt dan zien alleen

1.12 Mobiele flexibele en occasionele Kinderopvang

1.16 Plaatsbezoek Kinderdagverblijf De Bijendans  –  checklist ruimte en materiaal buitenchecklist ruimte en materiaal 

1.17 Plaatsbezoek STIBO De Vlieger + tekst

1.18 Plaatsbezoek Kinderdagverblijf De Knuffelboom XL

2.1 De toekomst van de kinderopvang: een debat over het VVSG-verkiezingsmemorandum

2.2 Kindvriendelijke steden en gemeenten: kinderopvang speelt mee 

2.3 Plaats maken voor een buurtgericht netwerk voor kinderen en gezinnen 

2.4 Employer branding en lokale besturen: hoe matchen?

2.5 Kinderopvang inzetten in de strijd tegen kinderarmoede: elke gemeente KAN het

2.6 Pact voor Kindcentra: Inclusieve en integrale kinderopvang in Nederland

2.7 Tieners

2.9 Kinderopvang: bekend is bemind. Op expeditie door het kinderopvanglandschap

2.10 Ontmoeten is simpel… maar niet altijd gemakkelijk

2.11 Ej ’t deure? Laagdrempelige en begrijpbare communicatie in de kinderopvang

2.12 Risicovol spel… O nee! Of jawel?

2.13 Over rondjes en vierkantjes: inclusieve kinderopvang

3.1 Lokaal loket kinderopvang: gluren bij de buren

3.2 De kracht van iedere generatie in jouw team! GeneratiekenmerkenSpelbordKaartjes 

3.3 De digitale leefwereld bij kinderen

3.4 Autonome team, hype of duurzame werkvorm?

3.5 Als lokaal bestuur investeren in kinderopvang 

3.6 Lean leidinggeven

3.7 Het kleine participeren: de sleutel tot grootse successen?

3.8 Kijken naar MeMoQ door de bril van de praktijk

3.9 Opgelet: cultuur kan prikkelen

3.10 Inzetten op eigen publieke kinderopvang? Ja, natuurlijk!

3.11 Sprookjesmobiel, rondtrekkende interactieve verhalencaravan

“De staat van het kind. Het kind van de staat” door Prof. Dr. Michel Vandenbroeck